GROEPEN

TIJDEN

LOCATIE

LIDMAATSCHAP

CONTRIBUTIE

De lestijden zijn:

Groep: Dag: Van: Tot:
Groep 1   ( Basisschool groep 1 en 3 jarige ) Zaterdag 09.30 10.15
Groep 2   ( Basisschool groep 2 en 3) Zaterdag 10.15 11.00
Groep 3   ( Basisschool groep 4 en 5 ) Zaterdag 11.00 11.45
Groep 4   ( Basisschool groep 6, 7 en 8) Zaterdag 11.45 12.30
Groep 5   ( Voorgezet) Zaterdag 12.30 13.30
Groep 6   ( Voorgezet) Maandag 18.15 19.15
Groep 7   ( Volwassen vanaf 16 jaar ) Woensdag 20.00 21.00

De deur van de gymzaal is 10 minuten voor aanvang van de les geopend!

Afmelden
Als je een enkele keer afwezig bent kun je je afmelden bij de trainsters.

Bij meer dan 6 weken afwezigheid wegens speciale omstandigheden of ziekte kan gebruik worden gemaakt van de regeling gehalveerde contributie, deze afmelding dient wel in deze periode te gebeuren.
Dit dient u dan door te geven aan de Voorzitster of de Penningmeester