GROEPEN

TIJDEN

LOCATIE

LIDMAATSCHAP

CONTRIBUTIE

Aanmelden Lid
Het aanmelden van een lid dient te geschieden via het inschrijfformulier (PDF).
Het aanmeldingsformulier dient u volledig ingevuld incl. inschrijfgeld € 2,50 in een gesloten enveloppe te worden ingeleverd bij de aanwezige trainster na de proefles.
De eerste les (proefles) is gratis!
(Indien de groepsgrootte dit noodzaakt, zal een wachtlijst worden ingesteld.)

Afmelden Lid
Het afmelden van een lid kan slechts geschieden door inlevering van het afmeldformulier (PDF), welke 1 maand voor aanvang van het volgende kwartaal in het bezit van de ledenadministratie dient te zijn. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende kwartaal.
Voor alle duidelijkheid kan de afmelding alleen uitsluitend geaccepteerd worden middels het afmeldformulier in te leveren bij de ledenadministratie
(N. Houben, Langs de Veestraat 17, 6125 RN Obbicht)

BeŽindiging Lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door:
• Afmelding lid.
• Indien een lid 1 kwartalen achterstallig is met betalen, krijgt hij / zij een schorsing.
• Wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement en / of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
• Bij overlijden.

Mocht het downloaden van het inschrijfformulier of afmeldformulier niet lukken probeer het dan via Edge of Google Chrome browser.