GROEPEN

TIJDEN

LOCATIE

LIDMAATSCHAP

CONTRIBUTIE

Op zaterdagmorgen krijgen onze kids en tieners les.
We geven momenteel een gecombineerde Kinderdans en Streetdance aan de groepen 1 t/m 3 en 5. Tijdens de lessen van groep 1 en 2 wordt op spelende wijze geleerd met muziek en pasjes om te gaan. Bij de groepen 3 wordt de nadruk op Streetdance / HIPHOP gelegd. De dansjes van TV mogen natuurlijk in alle groepen niet ontbreken!
Bij groep 5 voor meiden van 12 t/m 16 jaar wordt Streetdance gegeven.
Bij Groep 06 voor personen van 14 jaar wordt Urban Streetdance gegeven.

Op de woensdagavondkan groep 7 (Volwassenen) zich uitleven aan een pittige les Zumba.

De groepsindeling voor kinderen is:
• Groep 1     : Kinderen van groep 1 van de basisschool en 3 jarige
• Groep 2     : Kinderen van groep 2, 3 en 4 van de basisschool
• Groep 3     : Kinderen van groep 5, 6 en 7 van de basisschool
• Groep 5     : Kinderen van groep 8 van de basisschool + voorgezet onderwijs
• Groep 6     : Kinderen van groep voorgezet onderwijs vanaf 14 jaar
• Groep 7     : Volwassen vanaf 16 jaar

Het bestuur en de trainsters hebben het recht om van bovenstaande leeftijd categorieën af te wijken. Dit kan nodig zijn om een gelijkmatige verdeling van de groepen te creëren.